Bonus Policy

Insättningsbonus

AceLuckyCasino.com erbjuder dig en 100 % matchningsbonus på din första insättning på webbplatsen ("Kvalificerad insättning"), upp till 200£/€/$ eller 2 000kr ("Insättningsbonusens belopp").

Villkor

1.1 När du gör en berättigad insättning på AceLuckyCasino.com får du omedelbart en insättningsbonus på den insättningen.

 1. När du gör en insättning som gör dig berättigad till en insättningsbonus enligt ett erbjudande från AceLuckyCasino.com , får du omedelbart insättningsbonusen. Insättningsbonusen, som betalas ut som pengar och/eller free spins, kan ses på ditt bonus-saldo.
 2. Insättningsbonusen kan användas för att satsa på spel hos AceLuckyCasino.com. Dock dras satsningar endast från pengar på ditt vanliga saldo så länge du har kvar pengar på det. Först när ditt vanliga saldo ligger på noll så dras insatser från ditt bonus-saldo. Om du senare har mer än noll på ditt vanliga saldo så dras satsningar du gör automatiskt från det saldot igen.
 3. Alla vinster som fås genom satsningar med insättningsbonusen (vinster från insättningsbonus) läggs till på ditt bonus-saldo.
 4. Först efter att beloppet har satsats 50 (femtio) gånger summan av (i) insättningsbonusen och (ii) eventuella vinster som vunnits genom free spins från en annan bonus (vinster från free spins) kan insättningsbonusen och vinster från insättningsbonusen (insättningsbonusen och vinster från insättningsbonusen utgör pengar från insättningsbonus) växlas till riktiga pengar. Detta förutsatt att, oberoende av bonus-saldots belopp, växlingen kan göras av belopp upp till 5 (fem) gånger insättningsbonusen (ii) 200 kronor för vinster som skapats av free spins som mottagits som en del av insättningsbonusen (maximum). Eventuella belopp utöver detta maximum kan inte växlas till riktiga pengar, tas bort från ditt bonus-saldo och kan inte användas på något sätt.
 5. Endast satsningar som görs med bonus-saldot och vinster från free spins räknas för omsättningskraven i del 4 (kraven). Satsningar som görs med riktiga pengar räknas inte för kraven. Om du har mer än en aktiv bonus i enlighet med del 10 så beräknas vinsterna och kraven separat för varje bonus, enligt summan som satsats med den aktuella bonusen. Till exempel: Du har tre aktiva bonusar. Den första bonusen är värd 20 kronor, den andra 30 kronor och den tredje 10 kronor. Kraven beräknas då enligt en fördelning på 2-3-1.
 6. Endast 5 % (fem procent) av satsningar som görs på alla versioner av videopoker och/eller power-videopoker räknas för kravet. Endast 10 % (tio procent) av satsningar som görs på alla versioner av blackjack, baccarat, roulett, poker-bordsspel och/eller jackpotspel räknas för kravet.
 7. Följande spel räknas inte för kravet: Beautiful bones, Cool Buck, Forsaken Kingdom, Stardust, Untamed Bengal Tiger, Untamed Giant Panda, Untamed Wolf Pack, Jack Hammer 2, Robin Hood, Tomb Raider, Tomb Raider 2.
 8. Kraven måste uppfyllas till fullo inom 30 (trettio) dagar, eller inom 7 (sju) dagar för free spins. Tidsperioden börjar då insättningsbonusen läggs till på ditt konto. Om kraven inte uppfylls tas saldot från insättningsbonusen bort från ditt konto, och växlas inte till riktiga pengar.
 9. Du kan ta ut pengar från ditt vanliga saldo när som helst. För detta gäller våra Villkor och Uttagspolicy. Om du gör ett uttag från ditt vanliga saldo innan du har uppfyllt kraven kommer detta att göra att pengar från din insättningsbonus dras från ditt bonus-saldo, och kan inte växlas till riktiga pengar. Även eventuella väntande bonusar (se del 10 nedan) tas då bort.
 10. I enlighet med delar av villkoren i del 10 kan endast en bonus vara aktiv åt gången. Alla andra bonusar (förutom free spins) räknas då som ”väntande bonusar”. Omsättningskraven för väntande bonusar börjar endast uppfyllas när kravet uppfyllts helt, eller om insättningsbonusen annulleras av någon anledning. Utöver detta gäller att om dina pengar från en insättningsbonus är mindre än 5 kronor så aktiveras nästa väntande bonus (om det finns en sådan) parallellt med insättningsbonusen. Eventuella väntande bonusar (förutom free spins) kan inte satsas och visas inte på bonus-saldot innan de aktiveras, om inte detta saldo understiger 5 kronor. Ordningen på hur väntande bonusar (förutom free spins) aktiveras bestäms av när de har lagts till på kontot. Du kan aktivera en väntande bonus genom att annullera den aktiva bonusen och eventuella andra väntande bonusar som lagts till på kontot innan bonusen du vill aktivera.
 11. Om du vill annullera insättningsbonusen kan detta göras på ditt konto, genom att gå till fliken för tidigare bonusar. Om du annullerar insättningsbonusen tas även eventuella vinster från den bort från till konto.
 12. Du ansvarar själv för att betala eventuella skatter som gäller i anknytning till bonuspengar. 
 13. Kampanjen med insättningsbonus kan medföra specifika villkor som måste läsas utöver dessa villkor.
 14. Om Progressplay bedömer att du har missbrukat eller brutit mot dessa villkor och/eller försökt att missbruka denna insättningsbonus kommer du att bedömas som oberättigad till pengarna från insättningsbonusen. Detta kan medföra att pengarna från insättningsbonusen annulleras och tas bort från ditt konto. Detta kan ske även när pengar från bonusen har växlats till riktiga pengar. Ditt konto kan även komma att stängas. Missbruk eller brott mot villkoren inkluderar, men är inte begränsat till, att försöka att skapa orättvist övertag, att registrera flera konton inom Progressplay-nätverket för att dra nytta av en insättningsbonus och/eller att få insättningsbonusen och/eller att satsa ensam eller med andra på ett sätt som garanterar vinster oberoende av satsningens resultat.
 15. Om du medvetet försöker att kringgå Progressplays system genom att använda ett virtuellt, privat nätverk för att spela spel som du annars inte skulle kunna få tillgång till bedöms detta som ett brott mot dessa villkor. Eventuella pengar från en bonus tas då bort från ditt konto, inklusive – men inte begränsat till – pengar som växlats till vanliga pengar. Ditt konto kan även komma att stängas.
 16. Innan uttag behandlas kommer ditt spelande att kontrolleras för att se till att det inte innehåller oregelbundna mönster. Detta påverkas inte av andra punkter i dessa villkor. För att främja rättvist spelande bedöms satsningar med försäkring eller som på något sätt garanterar vinster som oregelbundet spelande. Andra exempel på oregelbundet spelande inkluderar, men är inte begränsat till: (i) att göra en eller flera satsningar med ett värde på femtio procent eller mer av insättningsbonusen på ett enda spel, en hand eller en omgång, (ii) att samla på sig ett saldo och märkbart ändra spelmönster, till exempel storleken på insatsen, typen av spel och satsningens struktur etc. för att uppfylla kraven; (iii) att göra stora satsningar som åtföljs av större vinster och av en minskning av satsningar som motsvarar eller överstiger 65 % av det föregående genomsnittliga värdet för satsningar tills kraven uppfylls; (iv) att reservera riktiga pengar under en oavslutad omgång för att använda bonus-saldot innan de riktiga pengarna har använts; (v) att göra stora satsningar och sedan märkbart minska dem för att uppfylla kraven; och/eller (vi) att gå från spel som i stor grad bidrar till kraven till spel som i liten grad gör detta efter en stor vinst, med syftet att uppfylla kraven. Om Progressplay bedömer att oregelbundet spelande och/eller tekniker för satsningar används, eller att spelare försöker kringgå fördelen som vanligtvis tillfaller huset (inklusive, men inte begränsat till, Martingale-tekniker för satsning, korträkning och satsningar med låg risk i roulett såsom att satsa på rött/svart lika mycket) förbehåller vi oss rättigheten att annullera och ta bort pengar från bonusen från spelarens konto. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, bonuspengar som redan har växlats till riktiga pengar. Spelarens konto kan även komma att stängas.
 17. Progressplay förbehåller sig rättigheten att förhindra registrerade spelare från att logga in eller göra insättningar från specifika jurisdiktioner, samt att  förhindra att spelare från vissa jurisdiktioner använder insättningsbonusen, enligt Progressplays egna omdöme.
 18. Brott mot insättningsbonusens villkor ger Progressplay rättigheten att annullera och ta tillbaka pengar från insättningsbonusen, inklusive – men ej begränsat till – pengar som redan har växlats till riktiga pengar. Spelarens konto kan även komma att stängas.
 19. Våra Villkor gäller för insättningsbonusen.
 20. Progressplay förbehåller sig rättigheten att ändra, avbryta, justera eller avskaffa dessa villkor och eventuella bonusar när som helst och utan förvarning.
 21. Originalet för dessa villkor är skrivet på engelska. Om de översatta villkoren skiljer sig från det engelska originalet eller om det finns avvikelser skall de engelska villkoren gälla.

Gratisbonus

Villkor

 1. AceLuckyCasino.com kan erbjuda dig en gratisbonus som betalas ut som pengar och/eller free spins. Gratisbonusen kan ses på ditt bonus-saldo.
 2. Gratisbonusen kan användas för att satsa på spel hos AceLuckyCasino.com. Dock dras satsningar endast från pengar på ditt vanliga saldo så länge du har kvar pengar på det. Först när ditt vanliga saldo ligger på noll så dras insatser från ditt bonus-saldo. Om du senare har mer än noll på ditt vanliga saldo så dras satsningar du gör automatiskt från det saldot igen.
 3. Alla vinster som fås genom satsningar med gratisbonusen (vinster från gratisbonus) läggs till på ditt bonus-saldo.
 4. Först efter att beloppet har satsats 50 (femtio) gånger summan av (i) gratisbonusen och (ii) eventuella vinster som vunnits genom free spins från en annan bonus (vinster från free spins) kan gratisbonusen och vinster från gratisbonusen (gratisbonusen och vinster från gratisbonusen utgör pengar från gratisbonusen) växlas till riktiga pengar. Detta förutsatt att, oberoende av bonus-saldots belopp, växlingen kan göras av belopp upp till (i) 5 (fem) gånger gratisbonusen, samt (ii) 200 kronor för vinster som skapats av free spins som mottagits som en del av gratisbonusen (maximum). Eventuella belopp utöver detta maximum kan inte växlas till riktiga pengar, tas bort från ditt bonus-saldo och kan inte användas på något sätt
 5. Endast satsningar som görs med pengar från gratisbonusen och vinster från free spins räknas för omsättningskraven i del 4 (kraven). Satsningar som görs med riktiga pengar räknas inte för kraven. Om du har mer än en aktiv bonus i enlighet med del 10 så beräknas vinsterna och kraven separat för varje bonus.
 6. Endast 5 % (fem procent) av satsningar som görs på alla versioner av videopoker och/eller power-videopoker räknas för kravet. Endast 10 % (tio procent) av satsningar som görs på alla versioner av blackjack, baccarat, roulett, bordsspel och/eller jackpotspel räknas för kravet.
 7. Följande spel räknas inte för kravet: Beautiful bones, Cool Buck, Forsaken Kingdom, Stardust, Untamed Bengal Tiger, Untamed Giant Panda, Untamed Wolf Pack, Jack Hammer 2, Robin Hood, Tomb Raider, Tomb Raider 2, Big Bang.
 8. Kraven måste uppfyllas till fullo inom 7 (sju) dagar. Tidsperioden börjar då gratisbonusen läggs till på ditt konto. Om kraven inte uppfylls tas saldot från gratisbonusen bort från ditt konto, och växlas inte till riktiga pengar.
 9. Du kan ta ut pengar från ditt vanliga saldo när som helst. För detta gäller våra Villkor och Uttagspolicy. Om du gör ett uttag från ditt vanliga saldo innan du har uppfyllt kraven kommer detta att göra att pengar från din gratisbonus dras från ditt bonus-saldo, och kan inte växlas till riktiga pengar. Även eventuella väntande bonusar (se del 10 nedan) tas då bort.
 10. I enlighet med delar av villkoren i del 10 kan endast en bonus vara aktiv åt gången. Alla andra bonusar (förutom free spins) räknas då som ”väntande bonusar”. Omsättningskraven för väntande bonusar börjar endast uppfyllas när kravet uppfyllts helt, eller om gratisbonusen annulleras av någon anledning. Utöver detta gäller att om dina pengar från en gratisbonus är mindre än 5 kronor så aktiveras nästa väntande bonus (om det finns en sådan) parallellt med gratisbonusen. Eventuella väntande bonusar (förutom free spins) kan inte satsas och visas inte på bonus-saldot innan de aktiveras, om inte detta saldo understiger 5 kronor. Ordningen på hur väntande bonusar (förutom free spins) aktiveras bestäms av när de har lagts till på kontot. Du kan aktivera en väntande bonus genom att annullera den aktiva bonusen och eventuella andra väntande bonusar som lagts till på kontot innan bonusen du vill aktivera.
 11. Om du vill annullera gratisbonusen kan detta göras på ditt konto, genom att gå till fliken för tidigare bonusar. Om du annullerar gratisbonusen tas även eventuella vinster från den bort från till konto.
 12. Du ansvarar själv för att betala eventuella skatter som gäller i anknytning till bonuspengar.
 13. Kampanjen med gratisbonus kan medföra specifika villkor som måste läsas utöver dessa villkor.
 14. Om Progressplay bedömer att du har missbrukat eller brutit mot dessa villkor och/eller försökt att missbruka denna gratisbonus kommer du att bedömas som oberättigad till pengarna från gratisbonusen. Detta kan medföra att pengarna från gratisbonusen annulleras och tas bort från ditt konto. Detta kan ske även när pengar från bonusen har växlats till riktiga pengar. Ditt konto kan även komma att stängas. Missbruk eller brott mot villkoren inkluderar, men är inte begränsat till, att försöka att skapa orättvist övertag, att registrera flera konton inom Progressplay-nätverket för att dra nytta av en gratisbonus och/eller att få gratisbonusen och/eller att satsa ensam eller med andra på ett sätt som garanterar vinster oberoende av satsningens resultat.
 15. Om du medvetet försöker att kringgå Progressplays system genom att använda ett virtuellt, privat nätverk för att spela spel som du annars inte skulle kunna få tillgång till bedöms detta som ett brott mot dessa villkor. Eventuella pengar från en bonus tas då bort från ditt konto, inklusive – men inte begränsat till – pengar som växlats till vanliga pengar. Ditt konto kan även komma att stängas.
 16. Innan uttag behandlas kommer ditt spelande att kontrolleras för att se till att det inte innehåller oregelbundna mönster. Detta påverkas inte av andra punkter i dessa villkor. För att främja rättvist spelande bedöms satsningar med försäkring eller som på något sätt garanterar vinster som oregelbundet spelande. Andra exempel på oregelbundet spelande inkluderar, men är inte begränsat till: (i) att göra en eller flera satsningar med ett värde på femtio procent eller mer av gratisbonusen på ett enda spel, en hand eller en omgång, (ii) att samla på sig ett saldo och märkbart ändra spelmönster, till exempel storleken på insatsen, typen av spel och satsningens struktur etc. för att uppfylla kraven; (iii) att göra stora satsningar som åtföljs av större vinster och av en minskning av satsningar som motsvarar eller överstiger 65 % av det föregående genomsnittliga värdet för satsningar tills kraven uppfylls; (iv) att reservera riktiga pengar under en oavslutad omgång för att använda bonus-saldot innan de riktiga pengarna har använts; (v) att göra stora satsningar och sedan märkbart minska dem för att uppfylla kraven; och/eller (vi) att gå från spel som i stor grad bidrar till kraven till spel som i liten grad gör detta efter en stor vinst, med syftet att uppfylla kraven. Om Progressplay bedömer att oregelbundet spelande och/eller tekniker för satsningar används, eller att spelare försöker kringgå fördelen som vanligtvis tillfaller huset (inklusive, men inte begränsat till, Martingale-tekniker för satsning, korträkning och satsningar med låg risk i roulett såsom att satsa på rött/svart lika mycket) förbehåller vi oss rättigheten att annullera och ta bort pengar från bonusen från spelarens konto. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, bonuspengar som redan har växlats till riktiga pengar. Spelarens konto kan även komma att stängas.
 17. Progressplay förbehåller sig rättigheten att förhindra registrerade spelare från att logga in eller göra insättningar från specifika jurisdiktioner, samt att  förhindra att spelare från vissa jurisdiktioner använder gratisbonusen, enligt Progressplays egna omdöme.
 18. Brott mot gratisbonusens villkor ger Progressplay rättigheten att annullera och ta tillbaka pengar från gratisbonusen, inklusive – men ej begränsat till – pengar som redan har växlats till riktiga pengar. Spelarens konto kan även komma att stängas.
 19. Våra Villkor gäller för gratisbonusen.
 20. Progressplay förbehåller sig rättigheten att ändra, avbryta, justera eller avskaffa dessa villkor och eventuella bonusar när som helst och utan förvarning.
 21. Originalet för dessa villkor är skrivet på engelska. Om de översatta villkoren skiljer sig från det engelska originalet eller om det finns avvikelser skall de engelska villkoren gälla.

 

Registreringsbonus

Villkor

 1. AceLuckyCasino.com kan erbjuda dig en registreringsbonus. För att få den kan du skapa ett konto hos AceLuckyCasino.com, ange dina uppgifter och aktivera ditt konto. När du har gjort det är du berättigad till registreringsbonusen så länge du är en ny spelare som inte tidigare har haft ett konto hos AceLuckyCasino.com. Registreringsbonusen betalas ut som pengar och/eller free spins. Registreringsbonusen kan ses på ditt bonus-saldo.
 2. Alla nya spelare kan få en registreringsbonus hos AceLuckyCasino.com. Spelare kan få upp till 5 (fem) registreringsbonusar inom Progressplay-nätverket.
 3. Registreringsbonusen kan användas för att satsa hos AceLuckyCasino.com. Så länge du har pengar på ditt vanliga saldo dras dock satsningar endast därifrån. Först när ditt vanliga saldo är noll kan satsningar göras med pengar från ditt bonus-saldo. Om du senare har ett vanligt saldo som är högre än noll dras satsningar återigen därifrån.
 4. Alla vinster som fås genom satsningar med registreringsbonusen (vinster från registreringsbonus) läggs till på ditt bonus-saldo.
 5. Registreringsbonusen medför ett omsättningskrav (”kravet”). Detta uppfylls när att beloppet har satsats 50 (femtio) gånger summan av (i) registreringsbonusen och (ii) eventuella vinster som vunnits genom free spins från en annan bonus (vinster från free spins).
 6. Endast satsningar som görs med pengar från registreringsbonusen och vinster från free spins räknas för omsättningskraven. Satsningar som görs med riktiga pengar räknas inte för kraven. Om du har mer än en aktiv bonus i enlighet med del 13 så beräknas vinsterna och kraven separat för varje bonus.
 7. Beloppet som kan växlas till riktiga pengar är registreringsbonusen plus eventuella vinster från registreringsbonusen (sammanlagt bonuspengar från registreringbonusen). Det går att växla upp till 200 kronor (maximum) från detta belopp till riktiga pengar. Belopp som överstiger detta maximum växlas inte till riktiga pengar, tas bort från ditt bonus-saldo och kan inte användas på något sätt.
 8. Endast 5 % (fem procent) av satsningar som görs på alla versioner av videopoker och/eller power-videopoker räknas för kravet. Endast 10 % (tio procent) av satsningar som görs på alla versioner av baccarat, blackjack, roulett och/eller poker-bordsspel räknas för kravet.
 9. Följande spel räknas inte för kravet: Beautiful bones, Cool Buck, Forsaken Kingdom, Stardust, Untamed Bengal Tiger, Untamed Giant Panda, Untamed Wolf Pack, Jack Hammer 2, Robin Hood, Tomb Raider, Tomb Raider 2, Big Bang.
 10. Kraven måste uppfyllas till fullo inom 7 (sju) dagar. Tidsperioden börjar då registreringsbonusen läggs till på ditt konto. Om kraven inte uppfylls tas saldot från registreringsbonusen bort från ditt konto, och växlas inte till riktiga pengar.
 11. Endast satsningar som görs efter att spelaren har gjort en insättning hos AceLuckyCasino.com räknas för kravet. Förseningar i insättningar orsakar inte förseningar för kravet som anges i del 10.
 12. Du kan ta ut pengar från ditt vanliga saldo när som helst. För detta gäller våra Villkor och Uttagspolicy. Om du gör ett uttag från ditt vanliga saldo innan du har uppfyllt kraven kommer detta att göra att pengar från din registreringsbonus dras från ditt bonus-saldo, och kan inte växlas till riktiga pengar. Även eventuella väntande bonusar (se del 13 nedan) tas då bort.
 13. Endast en registreringsbonus kan vara aktiv åt gången. Alla andra bonusar (förutom free spins) räknas då som ”väntande bonusar”. Omsättningskraven för väntande bonusar börjar endast uppfyllas när kravet uppfyllts helt, eller om registreringsbonusen annulleras av någon anledning. Utöver detta gäller att om dina pengar från en registreringsbonusen är mindre än 5 kronor så aktiveras nästa väntande bonus (om det finns en sådan) parallellt med registreringsbonusen. Eventuella väntande bonusar (förutom free spins) kan inte satsas och visas inte på bonus-saldot innan de aktiveras, om inte detta saldo understiger 5 kronor. Ordningen på hur väntande bonusar (förutom free spins) aktiveras bestäms av när de har lagts till på kontot. Du kan aktivera en väntande bonus genom att annullera den aktiva bonusen och eventuella andra väntande bonusar som lagts till på kontot innan bonusen du vill aktivera.
 14. Om du vill annullera registreringsbonusen kan detta göras på ditt konto, genom att gå till fliken för tidigare bonusar. Om du annullerar registreringsbonusen tas även eventuella vinster från den bort från till konto.
 15. Du ansvarar själv för att betala eventuella skatter som gäller i anknytning till bonuspengar.
 16. Kampanjen med registreringsbonus kan medföra specifika villkor som måste läsas utöver dessa villkor.
 17. Om Progressplay bedömer att du har missbrukat eller brutit mot dessa villkor och/eller försökt att missbruka denna bonus kommer du att bedömas som oberättigad till pengarna från registreringsbonusen. Detta kan medföra att pengarna från registreringsbonusen annulleras och tas bort från ditt konto. Detta kan ske även när pengar från bonusen har växlats till riktiga pengar. Ditt konto kan även komma att stängas. Missbruk eller brott mot villkoren inkluderar, men är inte begränsat till, att försöka att skapa orättvist övertag, att registrera flera konton inom Progressplay-nätverket för att dra nytta av en registreringsbonus och/eller att få registreringsbonusen och/eller att satsa ensam eller med andra på ett sätt som garanterar vinster oberoende av satsningens resultat.
 18. Om du medvetet försöker att kringgå Progressplays system genom att använda ett virtuellt, privat nätverk för att spela spel som du annars inte skulle kunna få tillgång till bedöms detta som ett brott mot dessa villkor. Eventuella pengar från en bonus tas då bort från ditt konto, inklusive – men inte begränsat till – pengar som växlats till vanliga pengar. Ditt konto kan även komma att stängas.
 19. Innan uttag behandlas kommer ditt spelande att kontrolleras för att se till att det inte innehåller oregelbundna mönster. Detta påverkas inte av andra punkter i dessa villkor. För att främja rättvist spelande bedöms satsningar med försäkring eller som på något sätt garanterar vinster som oregelbundet spelande. Andra exempel på oregelbundet spelande inkluderar, men är inte begränsat till: (i) att göra en eller flera satsningar med ett värde på femtio procent eller mer av registreringsbonusen på ett enda spel, en hand eller en omgång, (ii) att samla på sig ett saldo och märkbart ändra spelmönster, till exempel storleken på insatsen, typen av spel och satsningens struktur etc. för att uppfylla kraven; (iii) att göra stora satsningar som åtföljs av större vinster och av en minskning av satsningar som motsvarar eller överstiger 65 % av det föregående genomsnittliga värdet för satsningar tills kraven uppfylls; (iv) att reservera riktiga pengar under en oavslutad omgång för att använda bonus-saldot innan de riktiga pengarna har använts; (v) att göra stora satsningar och sedan märkbart minska dem för att uppfylla kraven; och/eller (vi) att gå från spel som i stor grad bidrar till kraven till spel som i liten grad gör detta efter en stor vinst, med syftet att uppfylla kraven. Om Progressplay bedömer att oregelbundet spelande och/eller tekniker för satsningar används, eller att spelare försöker kringgå fördelen som vanligtvis tillfaller huset (inklusive, men inte begränsat till, Martingale-tekniker för satsning, korträkning och satsningar med låg risk i roulett såsom att satsa på rött/svart lika mycket) förbehåller vi oss rättigheten att annullera och ta bort pengar från bonusen från spelarens konto. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, bonuspengar som redan har växlats till riktiga pengar. Spelarens konto kan även komma att stängas.
 20. Progressplay förbehåller sig rättigheten att förhindra registrerade spelare från att logga in eller göra insättningar från specifika jurisdiktioner, samt att  förhindra att spelare från vissa jurisdiktioner använder registreringsbonusen, enligt Progressplays egna omdöme.
 21. Brott mot registreringsbonusens villkor ger Progressplay rättigheten att annullera och ta tillbaka pengar från registreringsbonusen, inklusive – men ej begränsat till – pengar som redan har växlats till riktiga pengar. Spelarens konto kan även komma att stängas.
 22. Våra Villkor gäller för registreringsbonusen.
 23. Progressplay förbehåller sig rättigheten att ändra, avbryta, justera eller avskaffa dessa villkor och eventuella bonusar när som helst och utan förvarning.
 24. Originalet för dessa villkor är skrivet på engelska. Om de översatta villkoren skiljer sig från det engelska originalet eller om det finns avvikelser skall de engelska villkoren gälla.

 Version 2.1 - 19.06.2018